STORITVE

 • ureditev dvorišč (asfaltiranje, tlakovanje…)
 • izgradnja kanalizacij
 • izgradnja vodovodov
 • izgradnja plinovodov
 • izgradnja opornih zidov
 • izgradnja in ureditev cest
 • rušenje različnih objektov
 • razni večji/ manjši izkopi in nasipi
 • dobava vseh vrst gradbenih materialov
 • prevozi tovora z razlaganjem (avtodvigalo do 23 m)
 • cestne zapore
 • gradnja cestnih objektov
 • rešitve glede odvodnjavanja meteornih voda (vgraditev kanalet, peskolovov,…)
 • zimska služba
 • razna dela z gradbeno mehanizacijo